دانلود پی دی اف کتاب A Room of One’s Own

[ad_1]

زیبایی Beauty A Room of One’s’s “این است که به عنوان نمونه ای از آرامش خاطر ، همان اصرار گرگ ، کیفیت تعیین کننده همه هنرمندان بزرگ است. مقاله شفاف و ظریف او نه تنها به شرایط اساسی جسمی نوشتن ، بلکه به نظارت بر خود خالق نیز اختصاص دارد. ویرجینیا وولف ، در مقاله خود ، در مورد حق کار یک زن صحبت می کند. نویسنده یک داستان چند صد ساله را در نظر می گیرد که طی آن زن تنها سایه ای خاموش از یک مرد بود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب A Room of One’s Own