دانلود پی دی اف کتاب A Roman Commentary on St. Paul's Letter to the Philippians

[ad_1]

پولس در نامه خود به فیلیپین از دو نوع ستم مربوط به آن یاد می کند. مسیحیان فیلیپی توسط مقامات رومی که بر فیلیپی حاکم بودند تحت آزار و اذیت قرار دارند. پل خود در آزار و اذیت مقامات رومی (گارد پرتوریان امپراطور روم) در رم مورد آزار و اذیت قرار گرفته است. بنابراین آزار و شکنجه رومی اشاره اصلی به نامه وی است. اساسی ترین پیش فرض پولس در این نامه برگزاری بنده عالی عیسی مسیح است! احتمالاً حیرت انگیزترین قطعه ای است که وی تاکنون نوشته است (فیل. 2: 6-11). پولس می گوید که عیسی برابری با خدا را حساب نکرد بلکه آن چیزی را که قابل فهم بود ، بلکه به عنوان برده دادن و مصلوب شدن به حساب آورد. آغوش ، مرگ به عنوان یک برده. بر این اساس. خداوند عیسی را در بالاترین مقام قرار داده و باعث شده است که همه در زیر زمین ، بالاتر از زمین ، به نام عیسی سر تعظیم فرود آورند و عیسی را به تنهایی به جلال خدا پدر اعلام کنند. بسیار مهم ، پل تأیید می کند که بردگان مسیحی از ابتکار عیسی خوشحال می شوند. از آنجا که این برده ها اکنون با دیگر شهروندان مسیحی در بهشت ​​می پیوندند ، بنابراین نامه پل تهدیدی اساسی برای مقامات امپراتوری روم است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب A Roman Commentary on St. Paul's Letter to the Philippians