دانلود پی دی اف کتاب A Roadmap for Quality Transformation in Education : A Guide for Local Education Reform Leaders

[ad_1]

وقتی صحبت از عملکرد آموزشی می شود ، ایالات متحده در مقایسه با رقبای جهانی ما وضعیت خوبی ندارد. بسیاری از چالش ها ، از جمله وابستگی روزافزون ما به فناوری ، و دشواری های مداوم در ارائه آموزش عمومی با صرفه و با کیفیت خوب ، نیاز به تغییر در سیستم آموزشی ما را نشان می دهد اگر بخواهیم نیروی کار رقابتی در آینده فراهم کنیم.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب A Roadmap for Quality Transformation in Education : A Guide for Local Education Reform Leaders