دانلود پی دی اف کتاب A River Called Time

[ad_1]

این طاق برای نجات جان بسیاری ساخته شد ، اما به سرعت به پناهگاه نخبگان تبدیل شد ، ورودی بدون هیچ گونه اخطاری بسته شد. سالها پس از قطع کشتی از جهان ، فرصتی برای زنده ماندن در محدوده آن به تعداد معدودی که می توانند ارزش خود را ثابت کنند ، ارائه می شود. از جمله شماره وی ، ماركریس دنی است كه راه او برای پیشرفت در آینده فقط با یك راز محرمانه در ارتباط است: بدون هشدار ، روح او بدن خود را ترك می كند ، به او اجازه می دهد جهان را فراتر از حد فیزیكی خود ببیند و تجربه كند. دنی وقتی وارد قوس می شود ، با همان قدرت دیگری را می آموزد که وجودش می تواند برای بشریت ویران شود. او برای تحقق بخشیدن به توانایی های خود مجبور به یک مسابقه ناامیدانه می شود و با این کار حقیقت راجع به آرک ، خودش و افرادی که فکر می کرد زمانی می شناخت را کشف می کند. رمان حیرت انگیز نیوللند که در دنیایی جایگزین و هرگز برده داری و استعمار رخ نداده است ، هم کشف به موقع نابرابری اجتماعی است و هم داستان عشق ، وفاداری و حقیقت.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب A River Called Time