دانلود پی دی اف کتاب A Revision of the Treaty

[ad_1]

نتایج اقتصادی صلح ، که من در دسامبر 1919 منتشر کردم ، به صورت دوره ای بدون تجدید نظر و اصلاح اصلاح می شود. از آن زمان به دانش ما رسیده است که نسخه اصلاح شده ای از آن منتشر می شود. من بهتر فهمیده ام که دست نخورده آن را رها کرده و بهبودها و اضافات این دنباله را که جریان وقایع را ضروری می کند ، همراه با تأمل در مورد واقعیت های حاضر ، جمع آوری کنم. اما دقیقاً این کتاب است که خودش نمایانگر آن است – دنباله آن. من تقریباً یک پیوست می گفتم. من در مورد موضوعات اساسی حرف جدیدی برای گفتن ندارم. برخی از روش های درمانی که من دو سال پیش پیشنهاد کردم اکنون همه در جایگاه مشترک قرار دارند و هیچ چیز تکان دهنده ای برای اضافه کردن آنها ندارم. هدف من یک هدف کاملاً محدود است ، یعنی ارائه حقایق و مطالب برای یک بررسی هوشمندانه از مسئله اصلاحات همانطور که اکنون است. “چیز خوب در مورد این چوب ،” م. از جنگل سرو او در La Vendée. کلمنکو گفت: “در اینجا ، فرصت کمی برای ملاقات با لوید جورج یا رئیس جمهور ویلسون وجود دارد. در اینجا چیزی جز سنجاب وجود ندارد.” کاش من می توانستم همان مزایای این کتاب را نیز داشته باشم.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب A Revision of the Treaty