دانلود پی دی اف کتاب A Handbook of Environmental Toxicology: Human Disorders and Ecotoxicology

[ad_1]

در یک کتاب راهنمای سم شناسی محیطی ، نویسندگان بر دو جنبه عمده تمرکز دارند: اختلالات انسانی و سم شناسی زیست محیطی ، که عمدتا تحت تأثیر منابع زیست شناسی و آلاینده های سموم عمده قرار دارند. و تابش خود به خود یا در نتیجه یک فعالیت انسانی. آرایه متنوعی از این عوامل مضر به طور منظم به طور منظم در محیط ها ، خاک ها ، آب و مواد غذایی دیده می شوند ، که سلامت انسان و تنوع زیستی را در اکوسیستم های طبیعی و مدیریت شده به خطر می اندازد. این کتاب: – مرورهای معتبر با ارتباط کوتاه متخصص را برای تکمیل فصول اصلی و پرداختن به مسائل معاصر با مطالعات موردی مهم فراهم می کند. – لبه تحقیق را کشف می کند و همچنین جهت احتمالی توسعه آینده را نشان می دهد. – پوشش گسترده ای از سموم وجود دارد که مورد توجه فعلی قابل توجهی هستند و برای سالهای آینده نگرانی فزاینده ای دارند. و – همکاری بین المللی را در تحقیقات آینده در مورد آلودگی و سایر عوامل محیطی که باعث آسیب رساندن به سلامت انسان و تخریب زیستگاه های طبیعی در اکوسیستم می شود تشویق می کند. این کتاب که توسط تیمی از نویسندگان بین المللی از طیف وسیعی از م academicسسات دانشگاهی ، پزشکی و تحقیقاتی نگاشته شده است ، علاوه بر صنعت ، مرجع اساسی دانشجویان و محققان پیشرفته در زمینه های علوم زیست محیطی ، بوم شناسی ، کشاورزی ، بهداشت محیط و پزشکی است. پرسنل دولتی مسئول مقررات و بخشنامه های زیست محیطی.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب A Handbook of Environmental Toxicology: Human Disorders and Ecotoxicology