دانلود پی دی اف کتاب A Global Perspective on Young People as Offenders and Victims : First Results from the ISRD3 Study

[ad_1]

این مختصر اولین ارائه مهم از یافته های سومین مطالعه بین المللی بزهکاری خود گزارشگری (ISRD3) است. ISRD یک همکاری مهم تحقیقاتی بین المللی است که اکنون حدود 35 کشور را پوشش می دهد. این مطالعه از جوانان 12 تا 16 ساله در مدارس خود ، که در مورد تجربه خود از جرم – هر دو به عنوان عاملان و قربانیان – و نگرش آنها در مورد جرم و عدالت ، و خانه ها و مدارس خود در مورد زندگی س askال می کنند. ISRD1 در 1991-1992 و ISRD2 در 2006-2008 انجام شد. یافته های ISRD ارائه شده در اینجا 27 کشور ISRD3 را شامل می شود که داده ها در حال حاضر در دسترس هستند ، با نمونه ای کلی از 63000 جوان. برای بیشتر این کشورها ، نمونه هایی از دو شهر بزرگ گرفته شده است. این جلد یافته های مهمی در مورد خودگزارشی و بزه دیدگی را ارائه می دهد. 1 نمای تنظیم کرده و پس زمینه ISRD3 را توصیف می کند. فصل 2 روش های مورد استفاده در نظرسنجی را توصیف می کند. پاسخ دهندگان ، پرسشنامه ISRD را چه در قالب کاغذ و چه به طور کامل – با استفاده از یک برنامه استاندارد اینترنت تکمیل کردند. فصل 3 شامل یافته های مهمی در مورد یافته های خود گزارش شده است ، از جمله اینکه مهم است که آمادگی برای افشای آن بسته به زمینه فرهنگی متفاوت باشد. در فصل 4 یافته های مهم جدیدی در مورد جرم نفرت و یافته های مربوط به قربانیان ، از جمله استفاده از خشونت والدین ، ​​و همچنین پوشش انواع سنتی جرایم ارائه شده است. فصل آخر نتایج را خلاصه کرده و پیامدهای آنها را بیان می کند. این مختصر مورد توجه محققان جرم شناسی و عدالت کیفری و همچنین زمینه های مرتبط مانند جامعه شناسی ، سیاست های عمومی و روانشناسی قرار خواهد گرفت. با توجه به تجزیه و تحلیل روش شناختی موجود ، این مختصر برای همه کسانی که تحقیق بین المللی مقایسه ای و جهانی را انجام می دهند یا از آن استفاده می کنند ، ضروری است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب A Global Perspective on Young People as Offenders and Victims : First Results from the ISRD3 Study