دانلود پی دی اف کتاب A Gendered Lens for Genocide Prevention :

[ad_1]

این مجموعه ویرایش شده با افشای نقش های جنسیتی ساخته شده در اجتماع که برای شروع ، شکل گیری و پیشگیری از نسل کشی و جنایات جمعی مهم هستند ، یک لنز جنسیتی برای پیشگیری از نسل کشی ایجاد می کند. این جلد در نظریه فمینیستی معاصر ، مفهوم مردانگی ، بحث انتقادی درباره حقوق بین الملل و مطالعات موردی عمیق برای ارائه درک بهتری از عملکرد جنسیت در مراحل مختلف نسل کشی و فرآیندهای شکنجه دسته جمعی است. استراتژی جامع برای پیشگیری از نسل کشی.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب A Gendered Lens for Genocide Prevention :