دانلود پی دی اف کتاب A Dark Queen Rises : The Burnt Empire Saga: Part Two

[ad_1]

خدای شیطان Jersun چیزی بیش از یک تخت سوزان نمی خواهد. او می خواهد بر تمام آراتالوکا حکومت کند. هنگامی که آکرین با دختر و وارث خود فرار می کند ، خوی ارباب دیو حد و مرزی نمی شناسد و به ریگر پناه می برد. او می خواهد همسرش را مجازات کند ، و ارتش متوقف کننده مرگبار خود را به دنبال آنها می فرستد. چگونه ارتش مردگان را شکست می دهید؟ برای انسانهای فانی ، این غیرممکن است. اما کریشیتا یک انسان فانی نیست. تحت حکومت آرتالوکا ، جارسون به بیش از یک وارث نیاز دارد. او به متحدان احتیاج دارد. شاهزاده تریک آرگودی نه تنها متحد ، بلکه قهرمان و داماد جارسون است. او که به عنوان پدری اورخ متولد شده است ، به چیزی جز زورگوئی و سلطه مطلق ، حتی حاضر به فدا کردن والدینش ، چیزی باور ندارد. هر روز که می گذرد ، همانطور که تسلیم تشنگی برای قدرت می شود ، بیشتر اورخ می شود و انسان کمتری می یابد. اکنون ، فقط قاتل شیاطین ، درشیا ، می تواند مردم را از شر قساوت های خود نجات دهد. اما دریشیا و کروشیتا یکی هستند. خواهر و برادرانی که از استون فایر متولد شده اند. و آنها فقط یک هدف دارند: کشتن جارسون کورون.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب A Dark Queen Rises : The Burnt Empire Saga: Part Two