دانلود پی دی اف کتاب A Critique of the Constitutional and Legislative Framework in Kenya. For the Impeachment of County Governors

[ad_1]

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق از سال 2001 – حقوق عمومی / قانون اساسی / حقوق اساسی ، درجه: الف ، دانشگاه موی ، برنامه درسی: قوانین ، زبان: انگلیسی ، چکیده: این مقاله تحقیقی حقوقی ، بررسی تأثیرات مربوط به قانون ، دادرسی و پرونده ها را بررسی می کند در سیستم توسعه یافته کنیا از سال 2013 هنگامی که اولین دولتها بر اساس قانون اساسی جدید کنیا ، 2010 قدرت را به دست گرفتند ، حضور داشته است. سیستم توسعه یافته کنیا چارچوب قانون اساسی ، قانونی و نهادی برای برکناری فرمانداران شهرستان از طریق استیضاح را بررسی می کند. برای بدست آوردن موارد انحراف در کنیا ، به طور مثر به روند تخلیه فرمانداران شهرستان دسترسی پیدا می شود. فقه نیجریه در استیضاح فرمانداری مورد استفاده قرار می گیرد زیرا درسهای آموزنده ای برای توضیح مفاد قانون اساسی کنیا در مورد برکناری فرمانداران شهرستان از طریق استیضاح ارائه می دهد. نتیجه این مطالعه این است که روند استیضاح فرماندار یک روند سه جانبه در سیستم توسعه یافته کنیا است. نقطه شروع ، مجمع شهرستان (CA) است كه در آن اعضای مجمع شهرستان می توانند حكم استیضاح را علیه فرماندار شهرستان جابجا كنند. ثانیاً ، در صورت موفقیت طرح استیضاح علیه فرماندار شهرستان ، رئیس CA سناتورهایی را که سپس ادعاهای استیضاح علیه فرماندار شهرستان را بررسی می کنند ، حل و فصل می کند. سرانجام ، در مواردی که فرماندار شهرستان که با روند استیضاح روبرو است احساس می کند حقوق آنها نقض می شود و CA و سنا از روال مقرر پیروی نمی کنند ، باید به آنها تخفیف مناسب داده شود تا به دادگاه ها برسند. در این تحقیق فقهی که از دادگاه های کنیا پدید آمده است مفید بوده است. فقه نیجریه در مورد استیضاح فرماندار نیز در توضیح چگونگی تفسیر مفاد قانون اساسی کنیا در هنگام برکناری فرمانداران شهرستانها مفید بوده است. این مقاله تحقیقی قانونی نتیجه گیری می کند که برای استیضاح فرمانداری برای بدست آوردن ، مردم نه تنها باید مطلع شوند و در روند برکناری فرمانداران شهرستان های خود ، بلکه CA و سناتورها نیز در این روند قانون اساسی درگیر شوند. باید حسن نیت سیاسی را نشان دهند در حالی که عملیاتی. دلیل این امر آنست که یکی از راههای دستیابی به اهداف انحرافی در سیستم توسعه یافته کنیا ، حکمرانی پاسخگو از سوی مقام دولتی است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب A Critique of the Constitutional and Legislative Framework in Kenya. For the Impeachment of County Governors