دانلود پی دی اف کتاب A Book of Magic and Illusions

[ad_1]

این کتاب شامل مجموعه ای از ترفندها و توهمات جادویی است. با پوشش آرایه ای از مناطق مختلف ، از ترفندهای کارت گرفته تا گمراه کردن ، این کتاب به این معنی است که شما می توانید دوستان و خانواده خود را ساعتها متعجب و پنهان نگه دارید. این ترفندها با استفاده از وسایل ساده و به راحتی قابل دستیابی در هر مکانی عملی هستند ، بدین معنی که شما همیشه در هر مهمانی ترفند درست آستین خود را انجام خواهید داد. این ماده با توجه به علاقه و ارتباط آن با مخاطبان مدرن با دقت انتخاب شده است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب A Book of Magic and Illusions