دانلود پی دی اف کتاب A Book for the Hammock

[ad_1]

متن: ‘بعدازظهر فوق العاده ای بود. آفتاب در آب ، مانند مقداری نقره براق نقره ای که در آنجا معلق است ، مایل به آبی بود ، به طوری که شکنندگی ضعیف ترین رنگ را از طریق آن منعکس می کند. نسیم ملایم بود با این وجود کشتی رعد و برق مخصوص به خود را ایجاد کرد که با هجوم مداوم به گوش من برخورد کرد و بیدار شدن از خواب مانند اصرار به پر کردن آب در پای یک آب مروارید وحشتناک ترسناک بود. کمی پرهای سفید پوست در مرزهای آشغال بادی که نقطه اتصال دریا و آسمان را مشخص می کرد ، می درخشید. پارچه ای که از فاصله فرشته مانند ساخته شده بود ، با نفیس ترین تمایز ظریف و نازکی که من از آن درست کردم ، به لنز دو چشمی می درخشید. رگ هر پارچه ای را که او اسپور و شکوفه داشت نشان می داد ، و بسیار سبک از هوا خم می شد و مانند یک ستاره در آسمان آویزان می شد. ”

[ad_2]

دانلود pdf کتاب A Book for the Hammock