دانلود پی دی اف کتاب A Bloody Victory : The Irish at War’s End, Europe 1945

[ad_1]

پس از روز D ، با حضور متفقین در جبهه سریع ساخت دوم در خارج از پاریس ، و “روس ها در جبهه شرقی” در ضلع غربی ، موضع رژیم نازی فاشیست رادیکال نادیده گرفته شد. برای رایش سوم غیرقابل تحمل بود که تصور کند آنها اکنون باید بپذیرند. به جای پایان دادن به جنگ و شکایت برای صلح ، میزان خصومت ، نفرت و وحشت افزایش یافت و وحشیگری ، درگیری و وحشت افزایش یافت. مقاومت متفقین در سرتاسر اروپا ، ابتدا در آلمان و سپس در آلمان و جنگهای سختی در هر سانتی متر از سرزمین پدری رخ داد. در کنار متفقین ، هزاران نفرشان ایرلندی بودند. یک پیروزی خونین این افراد را از گوشه و کنار تاریخ ایرلند ردیابی می کند و آنها را به سواحل و پل های روز D در Arnhem ، به وحشت های وحشتناک قحطی ، در امتداد ساحل رودخانه راین ، در جنگ Bulge در مناظر منجمد هدایت می کند برای است در اردوگاه های کار اجباری-برگن-بلسن و بوخنوالت و سرانجام برای جنگ فاجعه بار برلین. هیچ یک از “قصه های ایرلندی” در جنگ جهانی دوم نبود ، اما داستان “افراد ایرلندی” و در “یک پیروزی خونین” ، دن هاروی ادای احترام به سهم قابل توجه وی است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب A Bloody Victory : The Irish at War’s End, Europe 1945