دانلود پی دی اف کتاب A Bird Watchers Note Book – Woodcock and Snipe

[ad_1]

متن شامل مجموعه ای از یادداشت های نویسنده در مورد چوب چوب و کلوچه است. این مقاله عمدتاً تجربیات شخصی نویسنده با این پرندگان در سرزمین وی را گزارش می کند و شامل اطلاعاتی از عادات و زیستگاه های آنها گرفته تا تاریخچه ، رژیم غذایی و بیماری های آنها است. این یک کتاب کوچک عالی است که برای جلب نظر هر کسی که علاقه مند به چوب چوب و کلوچه است ، شایسته جایگاهی در هر مجموعه ای از ادبیات فوق طبیعی است. بسیاری از کتابهای باستانی از این دست نادر و گران می شوند. ما مفتخریم كه كتاب Book Watchers Note – Woodcock و Snip’Hair را با مقدمه ای جدید در مورد Bird Watching به اتمام برسانیم.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب A Bird Watchers Note Book – Woodcock and Snipe