دانلود پی دی اف کتاب A BIM-Enabled FM Concept and Its Effects on the Preparation of the Tendering Process for a General Contractor

[ad_1]

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی موضوع از سال 2019 – مهندسی عمران ، درجه: 2،3 ، دانشگاه فنی برلین ، زبان: انگلیسی ، چکیده: این مطالعه موردی یک مفهوم FM با قابلیت BIM را در یک پروژه ساختمانی بررسی کرد ، مرحله آماده سازی مناقصه انجام شد درخلال این. این مطالعه از الزامات و پیش نیازهای این مفهوم ، چرایی تعریف آنها و بررسی تأثیرات آنها بر آماده سازی مناقصه ، سال کرده است. پس از هشت مورد استفاده ، چندین مورد در مورد نرم افزار O&M آینده ، مانند پشتیبانی BCF یا همیشه با برخی از قالب های نرم افزاری ، مطابقت با ادغام BIM در رفتار FM ، فرایندها و اسناد ناکارآمد مشتری پیدا شد. یک فرآیند مستند سازی موثر و کاهش دهنده خطر به عنوان برجسته توصیف شده است. فرآیند تحت وب با استفاده از کدهای طبقه بندی گیاهان ، اسناد تحویل خودکار بارگذاری شده را با عناصر مدل مربوطه پیوند می دهد و امکان انجام تحویل های مکرر را فراهم می کند. این روند به عنوان یک امکان خوب برای افزایش کیفیت تحویل و کاهش ریسک مربوط به کمبود اسناد ناکافی و متعاقب آن تلقی می شود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب A BIM-Enabled FM Concept and Its Effects on the Preparation of the Tendering Process for a General Contractor