دانلود پی دی اف کتاب A Bigger Table, Expanded Edition with Study Guide : Building Messy, Authentic, and Hopeful Spiritual Community

[ad_1]

یک میز بزرگ خوانندگان را به تصور کلیسایی دعوت می کند که با نگه داشتن آینه ای در کلیسای مدرن و صحبت صریح درباره موضوعاتی که در قلب جامعه مسیحی وجود دارد ، برای همه کافی است: شامل جنسیت جنسیتی جنسیتی ، برابری جنسیتی ، فشارهای نژادی ، نگرانی های جهانی و تغییرات مذهبی. جان پاولوویتس داستان های شخصی ، نظرات دقیق خود به عنوان یک کشیش و درک خود از داستان های باستانی عیسی را برای ایجاد میز گفتگوی جدید ، مثبت و عاشقانه تر در مورد این و سایر موارد مهم ایمانی به اشتراک گذاشت. می توان انجام داد. در حالی که افراد زیادی هستند که صندلی ها را برمی دارند و لیست مهمان ها را پایین می آورند ، ما می توانیم میز بزرگ عیسی مسیح را بسازیم ، با مهمان نوازی رادیکال ، اصالت کامل ، تنوع نامرتب و یک جامعه بدون دستور کار. یک راهنمای مطالعه گروه کوچک در این نسخه جدید گنجانده شده است. ایده هایی را برای کاوش یک جدول بزرگ در یک سری خطبه های بزرگ ارائه دهید و برنامه را با یک پیش گفتار جدید توسط جکی لوئیس جستجو کنید و چالش های ماندن در خارج از میز بزرگ را با یک جدول جدید توسط نویسنده در هنگام نفرت و استثنا بررسی کنید دارای صداهای قوی و قوی است. بلندتر از همیشه.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب A Bigger Table, Expanded Edition with Study Guide : Building Messy, Authentic, and Hopeful Spiritual Community