دانلود پی دی اف کتاب A Bibliography of Chinese Language Materials on the People's Communes

[ad_1]

ابزاری تحقیقاتی برای دانش پژوهانی که در حال مطالعه چین مدرن هستند ، به ویژه دانشمندان متمرکز بر سیستم مشترک اقتصادی و اقتصاد پس از 1949. این اثر به طور کامل شامل حدود 2800 مقاله ، مقاله ، جزوه و سایر مطالب گرفته شده از بیش از 130 نشریه ، عمدتا از سرزمین اصلی است. نوشته ها به طور سیستماتیک با حاشیه نویسی مرتب شده اند. موارد ذکر شده شامل یک شاخص جغرافیایی برای کمونیسم ذکر شده است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب A Bibliography of Chinese Language Materials on the People's Communes