دانلود پی دی اف کتاب A Better Hope : Enjoying the Resurrection Life

[ad_1]

امید بزرگتر از آرزو است. امید به کتاب مقدس قطعی و محکم است ، که ما را در شرایطی که زندگی دشوار و غیرقابل توجیه است و هنگامی که ته دنیای ما بیرون می رود ، ادامه می دهد. امید همه چیز را تغییر می دهد. امید فشار بر ما را از بین می برد – چشمان ما را به یک تصویر بزرگتر تبدیل می کند. برای مسیحیان ، معاد به معنای این است که ما امید واقعی و واقعی به این زندگی ، تا ابد داریم. ما به مسیح اعتماد داریم ، نه به خودمان ، و او دروازه امید ، صلح و شادی پایدار است. امیدواریم مورد بهتری داشته باشیم. در این کتاب کوتاه و محاوره ای ، سام آلبری از ما دعوت می کند که آنچه را که کتاب مقدس درباره این امید بهتر می گوید ، در نظر بگیریم. انجیل ما را ترغیب می کند که زندگی خود را چیزی ایمن ، ناپایدار ، دائمی و نه موقتی کنیم. میلیون ها نفر این کار را کرده اند و هرگز پشیمان نشده اند. کشف کنید که چگونه احیاival امید بهتری به شما ارائه می دهد. این کتاب الکترونیکی از جلد 2010 استخراج شده است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب A Better Hope : Enjoying the Resurrection Life