دانلود پی دی اف کتاب A Behavioral Theory of the Firm

[ad_1]

تئوری رفتار شرکت Richard M. برای اولین بار. سرت و جیمز جی. منتشر شده در مارس در سال 1963 در کتاب نظریه رفتاری شرکت. کار بر روی نظریه رفتار در سال 1952 آغاز شد ، در مارس ، یک دانشمند علوم سیاسی به دانشگاه کارنگی ملون پیوست ، جایی که سرت اقتصاددان بود. این مدل شکل گرفت ، نظریه فعلی شرکت دو فرض اصلی داشت: حداکثر سود و دانش صحیح. سیرت و مارس این دو فرض مهم را زیر سوال بردند. – چاپ شده.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب A Behavioral Theory of the Firm