دانلود پی دی اف کتاب A Barrel of Good Clean Jokes for Kids

[ad_1]

بشکه ای پر از قو! پاسخ: یک کلاه یخی. س: 18 پا و مگس چیست؟ پاسخ: یک تیم بیس بال. س: چگونه تخم مرغ کار کنیم؟ یک: برای رانندگی با یولکس واگن آماده است. لبخند بزنید ، زمزمه کنید و گاهی با این شوخی فوق العاده احمقانه ، خیالی و جوک های کاملاً دیوانه وار از تمام خانواده خود لذت خواهید برد! باب فیلیپس ، طنزپردازترین فروش با پرسش و پاسخ Qup درباره حیوانات و اختراعات ، کتاب مقدس و موارد دیگر بازگشت. این بشکه پر از سرگرمی باعث می شود شما و فرزندانتان از خنده روی زمین غلت بزنید.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب A Barrel of Good Clean Jokes for Kids