دانلود پی دی اف کتاب خرید و دانلود کتاب VipIMAGE 2017 : Proceedings of the VI ECCOMAS Thematic Conference on Computational Vision and Medical Image Processing Porto, Portugal, October 18-20, 2017

[ad_1]

این کتاب مقالاتی را ارائه می دهد که در کنفرانس موضوعی Vipinj 2017-VI ECCOMAS در مورد محاسبات بینایی و پردازش تصویر پزشکی ارائه شده است. این سخنرانان و سخنرانان عمومی ارائه شده در کنفرانس را که در 18-20 اکتبر 2017 در پورتو ، پرتغال برگزار شد ، برجسته کرد. این مشارکت های بین المللی پوشش گسترده ای را در مورد پوشش پیشرفته ترین موارد در زمینه های زیر فراهم می کند: دید سه بعدی ، تصویربرداری زیستی و تجسم محاسباتی ، بینایی محاسباتی ، تشخیص رایانه ، جراحی ، درمان و درمان ، درهم آمیختگی داده ها ، ثبت ، اکتساب و فشرده سازی ، بازرسی صنعتی ، بهبود تصویر ، پردازش و تجزیه و تحلیل تصویر ، تقسیم بندی تصویر ، تصویربرداری پزشکی ، توان بخشی پزشکی ، تصویربرداری پزشکی توانبخشی پزشکی ، بازسازی شکل ، پردازش سیگنال ، شبیه سازی و مدل سازی ، توسعه نرم افزار برای پردازش و تجزیه و تحلیل تصویر ، سیستم های پزشکی از راه دور و کاربردهای آنها ، ردیابی و تحرک تحلیل ، و تحریف و واقعیت مجازی. علاوه بر این ، طیف وسیع تری را جستجو می کند. تکنیک ها ، روش ها و کاربردهای مرتبط ، از جمله: فیلترهای قابل آموزش ، فیلتر دوجمله ای ، مدل آماری ، هندسی و فیزیکی ، مورفولوژی فازی ، رشد میدان ، گرفتن ، روش های متغیر ، مارها ، روش تنظیم سطح ، روش عناصر محدود ، تبدیل شکل موج ، بهینه سازی چند هدفه ، تغییرات ویژگیهای ثابت مقیاس ، معیارهای اندازه گیری انرژی و انرژی در قوانین ، به حداکثر رساندن انتظار ، بوت استرپ میدان تصادفی مارکوف ، استخراج و طبقه بندی ویژگیها ، ماشینهای بردار پشتیبان ، جنگلهای تصادفی ، درختان تصمیم ، یادگیری عمیق و دید استریو. با توجه به گستردگی پوشش ، این کتاب منابع ارزشمندی را برای دانشگاهیان ، محققان و متخصصان بیومکانیک ، مهندسی پزشکی ، دید محاسباتی (پردازش و تجزیه و تحلیل تصویر) ، علوم کامپیوتر ، مکانیک محاسبات ، پردازش سیگنال ، پزشکی و توانبخشی فراهم می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب خرید و دانلود کتاب VipIMAGE 2017 : Proceedings of the VI ECCOMAS Thematic Conference on Computational Vision and Medical Image Processing Porto, Portugal, October 18-20, 2017