دانلود پی دی اف کتاب خرید و دانلود کتاب The Palgrave International Handbook on Adult and Lifelong Education and Learning :

[ad_1]

این کتاب راهنمای گسترده ای برای انجام تحقیقات در مورد آموزش و یادگیری بزرگسالان و مادام العمر را فراهم می کند. این کتاب با مشارکت تعداد زیادی دانشمند تاسیس و جدید از شش قاره ، طیف متنوعی از زمینه های ژئوپلیتیک و اجتماعی در سراسر جهان را پوشش می دهد. با استفاده از بسیاری از زمینه های تحقیق در زمینه آموزش و تدریس در بزرگسالی ، این کتاب راهنمای تنش های داخلی بین آموزش بزرگسالان ، آموزش بزرگسالان ، آموزش مادام العمر و یادگیری مادام العمر با استفاده از تحقیقات و نظریه های فعلی از زمینه های انضباطی از جمله فلسفه ، روانشناسی است. زیست شناسی و علوم اعصاب ، انسان شناسی ، جامعه شناسی ، تاریخ ، علوم سیاسی و اقتصاد. این یک بحث صریح در مورد تفاوت ها و تنش ها بین آموزش و یادگیری بزرگسالان و مادام العمر را ارائه می دهد ، و این موارد را در زمینه های مختلف سیاسی ، نظریه ها و شیوه های مختلف بررسی می کند. این روشهای نظری مبتنی بر نظم را بررسی می کند ، و روش تأثیرگذاری بر آنها را تحت تأثیر قرار می دهد ، و تحت تأثیر تحقیقات در زمینه آموزش و یادگیری بزرگسالان قرار می گیرد. کتاب راهنما این اصطکاک ها و معضلات فعلی اجتناب ناپذیر را بررسی می کند و با دقت به نقش ابعاد بین المللی در آموزش و پژوهش در زمینه های رسمی ، غیر رسمی و غیر رسمی ، فراتر از آموزش سنتی نگاه می کند. این کتاب راهنمای جامع و پیشرفته اولین کتاب در نوع خود است که به یادگیری مادام العمر در قالب آموزش بزرگسالان ، آموزش مادام العمر و فعالیت های متنوع بین المللی می پردازد. این یک منبع مرجع ضروری برای دانشجویان آموزش در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ، و برای محققان دانشگاهی ، متخصصان و سیاست گذاران مربوط به آموزش بزرگسالان و جامعه ، آموزش های بیشتر و حرفه ای ، یا آموزش مبتنی بر کار و توسعه منابع انسانی خواهد بود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب خرید و دانلود کتاب The Palgrave International Handbook on Adult and Lifelong Education and Learning :