دانلود پی دی اف کتاب خرید و دانلود کتاب The Awakened Being : Living in Liberation, Abundance & Bliss Right Now

[ad_1]

آیا شما آماده زندگی در Liberation ، فراوانی و لذت هستید؟ بیداری چیست؟ کسی که بیدار است به سعادت ، سعادت ، فراوانی ، عشق و سعادت. تعداد بسیار کمی از مردم زندگی را دوست دارند که کاملاً دوستشان دارد. در عوض ، “هنجار” زندگی در یک کشور مستقر و فداکاری در حداقل یک یا اغلب چندین حوزه زندگی است. به ما آموخته اند که موفقیت به سخت کوشی و سازش نیاز دارد وقتی که حقیقت این است که موفقیت همان حق تولد الهی و حالت طبیعی ماست. بیدار شدن راهنمای شما برای ایجاد نور ، عشق ، رهایی ، صلح و جریان زندگی به عنوان حالت طبیعی شماست و نتیجه آن در هر حوزه زندگی است. این به شما چارچوب ها ، مراحل عملیاتی ، و جدول رده بندی داخلی و همچنین ابزار دقیق “چگونه” را برای یک زندگی شاد و بیدارتر از جایی که هستید به شما می دهد. بیدار شدن شما را در اعماق دگرگونی خود راهنمایی می کند تا توهمات را پاک کند و درک بیشتری از کدهای نوری ، زمینه و موارد دیگر را به دست آورد که پل های شکاف هر مرحله از مسیر شما برای رهایی خودتان است. این نقشه جابجایی ، سازماندهی مجدد و بازسازی هوشیاری و نحوه عملکرد شما است که همسویی را برای زندگی شما ایجاد می کند که کاملاً عاشق آن هستید. این شما را به سمت سفر به سوی کمال سوق می دهد ، جایی که دیگر هیچ مرز ، پارامتر ، تصمیم یا داستانی وجود ندارد که شما را از چیزهایی که می خواهید و می خواهید عقب نگه دارد. به روزرسانی نحوه کار آگاهانه لحظه به لحظه به جای واکنش ناخواسته نسبت به برنامه های قدیمی که حتی از آنها آگاه نبودید ، را ارتقا دهید. ما در انتخاب خود منبع تجربیات و واقعیت خود هستیم. ما می توانیم لوکس موجود را برای حمایت کامل از عشق ، سعادت ، سعادت ، ورزش و حتی زندگی انتخاب کنیم. رستگاری برای همه ما در دسترس است ، اما به ما یک نقطه مرجع و چگونگی تراز کردن آن داده نمی شود زیرا ما فراتر از مرزهایی که به ما آموخته ایم کار می کنیم. آموزه های مرکز رشد شخصی در مورد طرز فکر و انگیزه ، با این وجود چنین ابزاری فقط نتایج سطح و قدرت بخشی به خود را ارائه می دهند. تنها نوک کوه یخ است که در واقع در دسترس همه ما است وقتی از خواب بیدار می شویم و همه توانایی ها و حالت های طبیعی خود را ایجاد می کنیم تا بهترین زندگی خود را ایجاد کنیم. بیدار شدن خوانندگان از آخرین زندگی آزادی و اینکه چگونه لحظه به لحظه بزرگترین شادی خود را نشان می دهند بیدار می شوند. این راهنمای مطلق سفر شما از سعادت شکسته ، از چشم پوشی به آرامش ، و از جایی است که هنوز به امکانات بی حد و حصر ایجاد و دستیابی به زندگی کاملاً عاشق آن رسیده اید.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب خرید و دانلود کتاب The Awakened Being : Living in Liberation, Abundance & Bliss Right Now