دانلود پی دی اف کتاب خرید و دانلود کتاب Seamless Healthcare Monitoring : Advancements in Wearable, Attachable, and Invisible Devices

[ad_1]

این کتاب دانش محققان و محققان در سراسر جهان فعال و برجسته در زمینه بهداشت و نظارت را به اشتراک می گذارد ، زیرا نویسندگان تحولات تاریخی را بررسی می کنند ، آخرین پیشرفت ها را در آینده جمع می کنند و در مورد دستگاه های پوشیدنی ، کیف و نامرئی ، امکاناتی را تصور می کنند که انواع مختلف فیزیکی را کنترل می کند اطلاعات دامنه کتاب بسیاری از موضوعات را شامل می شود ، از تنوع زیستی گرفته تا بیوتکنولوژی ، بیوشیمی ، بیوفیزیک و مواد زیستی. همچنین پوشش گسترده ای از مقادیر مختلف فیزیکی و شیمیایی مانند برق ، فشار ، جریان ، سرعت ، نیرو ، دما ، گازها و سوخت های زیستی وجود دارد. در هر فصل پیشینه یک دستگاه نظارت خاص ، و همچنین اصول و ابزار دقیق فیزیکی و شیمیایی آن ، پردازش سیگنال و تجزیه و تحلیل داده ها ، نتایج به دست آمده و سناریوهای کاربردی و مباحث آینده تحقیق می شود. برای بررسی پدیده های جریان ، فصلی وجود دارد: الکتروکاردیوگرام ، الکتروانسفالوگرام و الکترو میوگرام. مقادیر زیادی از دماسنجهای پوشیدنی گازها و مواد شیمیایی برای الکتروفورز برای دماسنجهای پوشیدنی تولید می شود. این کتاب برای دانشجویان و دانشمندان مناسب و در دسترس است. و همچنین محققان مهندسی پزشکی ، مهندسین کامپیوتر ، کارآفرینان مراقبت های بهداشتی ، افسران اداری ، سیاست گذاران ، فروشندگان بازار و پرسنل مراقبت های بهداشتی. این به ما کمک می کند تا بینش در مورد تلاش های آینده ، ایجاد مشاغل و خدمات نوآورانه و کمک به بهبود سلامت و کیفیت زندگی مردم.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب خرید و دانلود کتاب Seamless Healthcare Monitoring : Advancements in Wearable, Attachable, and Invisible Devices