دانلود پی دی اف کتاب خرید و دانلود کتاب Salt, Light, and a City, Second Edition : Conformation—Ecclesiology for the Global Missional Community: Volume 2, Majority World Voices

[ad_1]

عیسی کلیسای خود را به عنوان مردمی شرک و متفرقه می خواند که بسیاری از صداهای مسیحیت جهانی را می شنوند و از آنها می آموزند. گراهام جوزف هیل فراخوانی هیجان انگیز برای سازگاری کلیساها با تصویر عیسی مسیح صادر می کند. هیل این کار را با کاوش در اندیشه روحانیون و دین شناسان آسیایی ، آفریقایی ، آمریکای لاتین ، بومی ، آفریقایی آمریکایی ، خارج از کشور ، کارائیب ، اقیانوسیه ، اروپای شرقی و خاورمیانه انجام می دهد. این موارد از جمله ملبا پادیلا مگی ، امانوئل کاتونگول ، لامین سانه ، اسکار موریو ، روت پادیلا دبورست ، پاپ فرانسیس ، ریچارد تویس ، لیزا شارون هارپر ، ویلی جیمز جنینگز ، آدا ماریا ایساسی دیاز ، سونگ-چان راه و میتری راحب هو متفاوت بودند. این صداها آینده کلیساهای سابق مسیحیت جهانی را به ما نشان می دهند. هنگامی که کلیساها با مسیح مطابقت دارند ، آنها شاگرد می کنند ، جهانی از بین رفته را التیام می بخشند و به عیسی و انجیل او شهادت می دهند. عیسی ما را در شکل خود خلق می کند و ما را به سمت شالوم ، فروتنی ، شخصیت ، عدالت ، صلح ، خرد ، دعا ، زیبایی و شاهد سوق می دهد. این کلیسا دستخوش اصلاحاتی شده است اما اکنون به اصلاح نیاز دارد. هیل با بررسی مضامین و صداهای کتاب مقدس مسیحیت جهانی نشان می دهد که یک کلیسا مطابق با تصویر کلیسای تجسم یافته ، مصلوب شده ، زنده شده و ستایش شده است. به گفته مسیح ، میسل قلب بوم شناسی و مریدگری است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب خرید و دانلود کتاب Salt, Light, and a City, Second Edition : Conformation—Ecclesiology for the Global Missional Community: Volume 2, Majority World Voices