دانلود پی دی اف کتاب خرید و دانلود کتاب Rivers of Power : How a Natural Force Raised Kingdoms, Destroyed Civilizations, and Shapes Our World

[ad_1]

An’eye – تاریخچه رودهای آغازین ، گاه خطرناک و در نهایت الهام بخش و رابطه پیچیده و باستانی آنها با تمدن بشری (الیزابت کولبرت ، نویسنده ششمین انقراض برنده جایزه پولیتزر). رودخانه ها ، بیش از هر جاده ، فن آوری است. یا رهبر سیاسی مسیر تمدن بشری را شکل داده است. آنها مرزها را گشوده اند ، شهرها را تأسیس کرده اند ، مرزها را آباد کرده و اعراب را سیر کرده اند. آنها زندگی را ترویج می کنند ، آرامش را فراهم می کنند ، قدرت را فراهم می کنند و می توانند همه چیز را در راه آنها نابود کنند. حتی امروز ، رودخانه ها به عنوان یک نیروی جهانی قدرتمند باقی مانده اند – نیرویی که برای آینده ما بیش از هر زمان دیگری مهم است. قدرت لارنس سی جغرافی دان اسمیت رابطه بی انتها و در عین حال تضعیف شده بین رودخانه ها و تمدن را همانطور که می شناسیم بررسی می کند. رودخانه ها مطمئناً از بسیاری جهات عملی (تأمین آب ، حمل و نقل ، سرویس های بهداشتی و …) مهم هستند. اما گستردگی کامل تأثیر آنها بر شیوه زندگی ما مشخص نیست. رودخانه ها مرزهای بین المللی را تعریف و تغییر می دهند و همکاری بین ملت ها را مجبور می کنند. مقدار زیادی از آب رودخانه برای تولید انرژی ، مواد اولیه و مواد غذایی استفاده می شود. جنگ ، سیاست و جمعیت با سیل ویرانگر خود تغییر شکل داده است. ادعاهای سرزمینی ملت ها ، ارتباطات فرهنگی و اقتصادی آنها با یکدیگر و مهاجرت و تاریخ مردمان آنها ، رودخانه ها ، دره های رودخانه ها و تقسیمات توپوگرافی را که آنها به دنیا می بینند ، ردیابی می کند. و با تغییر تغییرات آب و هوایی ، فناوری و شهرها ، رابطه ما با طبیعت تغییر می کند ، فرصت های جدیدی برای محافظت از آبی که ما را حفظ می کند ایجاد می شود. Rivers of Power به زیبایی و با جزئیات بیان شده است که چگونگی و چرایی تأثیر عمیق رودخانه ها بر تمدن ما و اهمیت تحقیق این قدرت شریانی عظیم را برای آینده بشریت حفظ می کند. همانطور که نوشته شده از نظر بصری جذاب است. —- جارد دیاموند ، نویسنده برنده جایزه پولیتزر در کتابهای Guns، Germs، and Steele، Brief and Ulfat.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب خرید و دانلود کتاب Rivers of Power : How a Natural Force Raised Kingdoms, Destroyed Civilizations, and Shapes Our World