دانلود پی دی اف کتاب خرید و دانلود کتاب Responses to the COVID-19 Pandemic by the Radical Right : Scapegoating, Conspiracy Theories and New Narratives

[ad_1]

بسیاری از مفسران سیاسی به ظهور راست رادیکال در سراسر جهان اشاره کرده اند. راست رادیکال چگونه به اپیدمی COVID-19 پاسخ داده است؟ آیا در دنیای مرزهای بسته و امنیت بیشتر به راست رادیکال مشروعیت داده شده است؟ آیا رژیم های راست افراطی در قدرت تحت عنوان بحران پاره شده و از این طریق از ثروت سیاسی خود کاسته اند؟ آیا واکنش های راست گرایانه رادیکال به COVID-19 یکسان است یا متنوع؟ اینها برخی از سالاتی است که حقوق بشر در پاسخ به اپیدمی COVID-19 مطرح کرده است. این جلد مجموعه ای از قطعات کوتاه را جمع آوری می کند ، روشهای چند بعدی را نشان می دهد که در آن نیروهای سیاسی راست گرای راست و رادیکال به اپیدمی COVID-19 پاسخ داده اند. این تحقیق تحقیقی توسط دانشمندان سراسر جهان را با تمرکز بر توسعه جنبش های راست گرایانه رادیکال از زمان آغاز بحران COVID-19 و تأثیر آنها بر روایت های اصلی و اصلی ارائه می دهد. جلد ویرایش شده شامل موارد موردی و همچنین گزارش های گسترده در مورد استفاده از حق انقلابی در شکل دادن به ایده های مربوط به حاکمیت ، جهانی سازی ، دموکراسی ، برابری ، تنوع و مشروعیت سیاسی است. چنین مطالعاتی شامل موارد جنسیتی و طبقاتی ، نژادپرستی ، نفرت مذهبی ، تجاوز ، یهودستیزی و بیگانه ستیزی ، تئوری های توطئه و تعصب آنلاین است که در ایالات متحده ، کانادا ، برزیل ، بلژیک ، بلژیک ، آلمان ، سوئیس ، سوئد مانند در مکان های مختلف متمرکز شده اند. ایتالیا ، فرانسه ، اسپانیا ، اوکراین ، لتونی ، اسرائیل و هند. همه این مطالعات در مجموع در شش فصل و یک نتیجه نهایی جمع آوری شده است که توسط موضوعی و کشوری سازمان یافته است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب خرید و دانلود کتاب Responses to the COVID-19 Pandemic by the Radical Right : Scapegoating, Conspiracy Theories and New Narratives