دانلود پی دی اف کتاب خرید و دانلود کتاب Religion Is Raced : Understanding American Religion in the Twenty-First Century

[ad_1]

این نشان می دهد که چگونه نژاد و قدرت به توضیح دین آمریکا در قرن بیست و یکم کمک می کند. وقتی افراد سفید ایمان به روشی خاص عمل می کنند ، انگیزه های آنها همیشه به جهت گیری مذهبی آنها نسبت داده می شود. با این وجود وقتی افراد مذهبی رنگین پوست به روشی خاص رفتار می کنند ، انگیزه آنها معمولاً به موقعیت نژادی آنها نسبت داده می شود. Religion Is Raised اینگونه بیان می کند که دین در آمریکا به طور کلی از راههای تجربیات مسیحیان سفید مذهب فهمیده می شود و معتقد است که همه ادیان به عنوان یک پدیده پوسیده پذیرفته می شوند. وقتی نقش اعتقاد مذهبی و نقش در عمل را نادیده بگیریم و اینکه چگونه دین به کنش عمومی و سیاسی تبدیل می شود ، به طریقی مهم که نژاد بر ادعاهای مبتنی بر مذهب تأثیر می گذارد ، ضرر می کنیم. آداب و رسوم مختلف مذهبی ، از بودیسم و ​​اسلام گرفته تا یهودیت و پروتستانیسم ، و همچنین ملحدان و اومانیست ها ، Religion Is Raced مرکز بحث های علمی و مذهبی در مورد ماهیت نژادی دین را مورد بحث قرار می دهد. جلد مدل جدیدی را برای تفکر در مورد دین ارائه می دهد که بر چگونگی تعامل نژادی با هویت مذهبی تأکید دارد و اینکه چگونه می توانیم نقش های دین و سفیدکاری – سیاست و بازی در زندگی عمومی ، به ویژه در ایالات متحده را بهتر درک کنیم. این شامل توصیه های روشنی ، از جمله آلاینده ها ، برای محققان برای شناسایی چگونگی حرکت بهتر به جلو است که دین یک پدیده سخت است. همکاری جوزف او بیکر ، کلسی بورک ، جیمز کلارک دیویدسون ، جین جوردانو دریک ، اشلی گارنر ، ادوارد اوروزکو فلور. سیکیو هاچینسون ، سارا ایمهوف ، راسل یئونگ ، جان خیمنز ، خیمه کوسینکاس ، اریک مارا ، جراردو مارتی ، عمر ام. Macrobarts ، بشیر محمد ، دواین مون ، جری Z. پارک ، جید. فرن پروز ، ترزا دبلیو. توبین و رایس اچ. . ویلیامز

[ad_2]

دانلود pdf کتاب خرید و دانلود کتاب Religion Is Raced : Understanding American Religion in the Twenty-First Century