دانلود پی دی اف کتاب خرید و دانلود کتاب Reframing Campus Conflict : Student Conduct Practice Through the Lens of Inclusive Excellence

[ad_1]

این نسخه دوم به طور کامل تجدید نظر شده و به روز شده بر اساس چشم انداز اصلی نسخه اول است ، تا صدا را به دیدگاه ها ، هویت ها و شیوه های متنوع و فراگیر ، و اعمال این اصل که رفتار دانش آموزان و پاسخ به تعارضات عدالت اجتماعی ارائه می دهد و باید مبتنی بر اساس باشد عدالت ترمیمی برای برهم زدن و جایگزینی برنامه های مدیریت فوق قانونی و پیشرفته در مدیریت رفتار دانشجویی – سایپرز ، باشگاه دانش مدل Spectrum (Schrage & Thompson، 2008) برای بیان قوی تر و فراگیر گفتگوها و شیوه های درگیری و رفتار با گسترش راه های داوری سنتی شامل گفتگو ، مربیگری درگیری ، میانجیگری ، اقدامات بازگرداندن مجدد و دیپلماسی شاتل برای تعالی درگیری های فراگیر. از وکالت برای. در دهه مداخله ، این کار مشترک بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفته است ، زیرا کالج ها و دانشگاه ها همچنان هدف دعوا هستند ، فعالان ، حقوقدانان و مقامات دولتی که به عنوان مثال به رفتارهای نادرست جنسی پاسخ می دهند عنوان IX قانون را تغییر می دهد. . تابعیت ، جنایات نفرت ، فعالیت ، مهاجرت ، ملی گرایی و آزادی بیان در صف مقدم چالش های تأثیرگذار بر جو دانشگاه فعلی است. در فصل های جدید این موارد و سایر موارد از جمله پاسخ بی نظیر COVID-19 و تأثیر آن بر عدالت و عدالت در آموزش عالی ، و فراخوان های عدالت نژادی و اصلاحات پلیس پوشش داده شده است. این کتاب با س questionsالات مربوط به مطالعات موردی فصل ، خلاصه ها و گفتگوها ، برای تشویق تأمل بیشتر توسط خواننده و افزایش سودمندی کار به عنوان کتاب درسی و راهنمای آموزش دانشگاه ، افزایش یافته است. نسخه دوم باید یک منبع اساسی برای ذینفعان گسترده برای سرمایه گذاری در تعالی منازعات فراگیر و برای رهبری شهریاری در آموزش و پرورش در میان یک فضای تغییر یافته و قطبی به طور فزاینده باشد. این شامل مشاوران حقوقی ، روسای آموزش عالی ، مدیران ارشد امور دانشجویی و رهبری دانشکده و همچنین پزشکان رفتارهای دانشجویی ، مقامات هیئت مدیره ، افسران رسیدگی و تجدید نظر ، کارکنان مسکونی و سازمانی است که وظایف آب و هوایی مربوط به دانشگاه را بر عهده دارند. بازتعریف درگیری پردیس محتوای قابل انتقال را ارائه می دهد که از تحقیق و کاربرد تعالی تعارض شامل برنامه های کارشناسی ، K-12 ، آموزش ویژه و شیوه های مدیریت منابع انسانی پشتیبانی می کند. این کتاب برای همه معلمان ، مدیران ، پزشکان و رهبرانی است که متعهد به ایجاد درگیری در دانشگاه از طریق عدسی فراگیر عدالت اجتماعی ، ترمیمی ، تحول و رویه هستند. همچنین به صورت مجموعه ای با روش رفتار دانشجویی ، چاپ دوم در دسترس است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب خرید و دانلود کتاب Reframing Campus Conflict : Student Conduct Practice Through the Lens of Inclusive Excellence