دانلود پی دی اف کتاب خرید و دانلود کتاب Handbook of Technology Education :

[ad_1]

این کتاب راهنمای آموزش فناوری ، یک بررسی پیشرفته از توسعه آموزش فناوری در سراسر جهان را ارائه می دهد. این مقاله با مبانی فلسفی ، برنامه های درسی ، آموزش و یادگیری ، آموزش معلمان و موضوعات عمومی مانند فناوری آموزشی سروکار دارد. همچنین برخی از موضوعات خاص فناوری مانند طراحی ، ساخت و ارزیابی (نمونه کارها) را دارد. بخش جداگانه ای از کتاب به زیرشاخه های فناوری و مهندسی مانند غذا ، منسوجات ، مواد و رباتیک اختصاص دارد تا روی چالش های یادگیری خاص تمرکز کند. تمرکز روشنی بر نقش بالقوه آموزش فناوری (و مهندسی) در آموزش علوم ، فناوری ، مهندسی و ریاضیات (STEM) وجود دارد. پیشرفت های اخیر شامل یادگیری مفهومی فناوری ، یادگیری اصیل ، آموزش مهندسی پیش دانشگاهی ، یادگیری مبتنی بر طراحی و تحقیق مبتنی بر طراحی برای آموزش فناوری ، دانش محتوای آموزشی برای مربیان فناوری و استفاده از نمونه کارهای الکترونیکی است. یک بخش به موضوعات اجتماعی و فرهنگی از جمله آموزش برای پایداری ، مسائل جنسیتی در آموزش فناوری ، فناوری بومی ، دخالت صنعت و رابطه بین آموزش فناوری و ارتباطات می پردازد. همانطور که در کتابچه راهنمای آموزش فناوری انتظار می رود ، بخشی نیز در مورد استفاده از فناوری برای آموزش فناوری وجود دارد: استفاده از CAD ، فیلم های علمی تخیلی ، انیمیشن ها ، اینترنت و رسانه های اجتماعی. همه فصل ها به طور خاص برای این کتاب راهنما توسط منتخبی از نویسندگان نوشته شده است ، برخی از آنها سالها امیدوار کننده بخشی از تاریخ آموزش فناوری بوده اند ، بعضی از آنها محققان جوان آینده دار هستند. محققان آموزش فناوری می توانند از این کتاب به عنوان مرجعی برای معرفی مختصر این حوزه استفاده کنند. همچنین می تواند به عنوان منبع در برنامه های آموزش معلمان فناوری مورد استفاده قرار گیرد. مربیان فناوری می توانند از آن به عنوان ادبیات برای تعمیق درک خود از این زمینه استفاده کنند و بنابراین در حال کار بر روی ادامه تجارت خود هستند. توسعه دهندگان دوره و سیاست گذاران می توانند درکی از نیاز به آموزش فناوری در برنامه درسی داشته باشند و در عمل می توان آن را درک کرد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب خرید و دانلود کتاب Handbook of Technology Education :