دانلود پی دی اف کتاب خرید و دانلود کتاب Diagnosis and Management of Breast Tumors : A Practical Handbook and Multidisciplinary Approach

[ad_1]

این درس توسط کارآموزان و پزشکان طراحی شده است تا یک کتابچه راهنمای عملی و مختصر در مورد تشخیص و مدیریت بیماری های پستان برای ارجاع سریع ارائه دهد. این مقاله بر رویکرد تشخیص و مدیریت تومورهای پستان تأکید دارد که از دیدگاه هر یک از اعضای تیم مدیریت چند رشته ای (آسیب شناس ، رادیولوژیست ، آنکولوژیست پزشکی ، آنکولوژیست جراحی و آنکولوژیست پرتوی) نوشته شده است. متن به دو بخش تقسیم شده است. قسمت اول توسط هر زیرگروه با تمرکز بر مشاهده و مدیریت تومورهای پستان ، جنجال های موجود ، توصیف وضعیت در صورت لزوم و تضمین کیفیت نوشته شده است. س Quesالاتی مانند مشاهده رادیولوژی ، برای انجام تصویربرداری از پستان ، تفاوت بین غربالگری و ماموگرافی تشخیصی ، تصویربرداری با تشدید مغناطیسی (MRI) و سونوگرافی ، معنی توصیف کننده های رادیولوژی ، و در نهایت مقرون به صرفه بودن ارزیابی رادیولوژی و نشان دادن تضمین کیفیت آدرس ها تومورهای پستان. مروری بر آسیب شناسی ، رویکردهای آدرس دهی برای ارزیابی بیوپسی پستان و برداشتن آن برای کلسیفیکاسیون ، تراکم ، تغییر شکل ، ناهمگنی و جرم ، از دست دادن تفاسیر بافت شناسی ، کاربرد لکه های ایمونوهیستوشیمی ، تضمین کیفیت و اثربخشی هزینه ، و جنجال ها و اظهارات وضعیت فعلی. مصاحبه های آنکولوژی جراحی ، پزشکی و پرتوی ، زمان درمان و زمان اجتناب را مشخص می کند ، گزینه های فعلی درمان یا روش ها و عوامل ، کاربرد ژنومیک یا تشخیص مولکولی را در مدیریت ، تضمین کیفیت ، بحث و جدال و بیانیه موقعیت. بخش دوم تومورهای شایع پستان (با تمرکز بر تشخیص و ارتباط رادیولوژیک-پاتولوژیک) را مورد بحث قرار می دهد ، که در بخش اول برجسته شده است. نهادهای مورد بحث شامل تومورهای فیبروپیتلیالی ، ضایعات پاپیلاری ، ضایعات سلول دوک نخاعی ، کارسینومای درجا و تهاجمی هستند. منحصر به فرد این کتاب تمرکز بر روی روش فوق تخصصی است که با رویکردهای مستقیماً از متخصصان زیر بالینی ادغام شده و تأکید دارد که چگونه هر یک از اعضای تیم چند رشته ای می تواند در مراقبت بهینه از یک بیمار سرطانی پستان کمک کند. متعجب. هدف از این درس این است که با ارائه یک رویکرد تیمی جامع ، کارآموزان و ارائه اطلاعات به پزشکان درباره نهادهای خاص از طریق درمان ، شکاف موجود در س questionال و روش “چه بعدی” را مرتفع سازد. تصاویر و جداول لیبرال در متن باعث افزایش استقبال از موسسات مورد بحث می شود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب خرید و دانلود کتاب Diagnosis and Management of Breast Tumors : A Practical Handbook and Multidisciplinary Approach