دانلود پی دی اف کتاب خرید و دانلود کتاب Decision Economics: In the Tradition of Herbert A. Simon’s Heritage : Distributed Computing and Artificial Intelligence, 14th International Conference

[ad_1]

جلسه ویژه اقتصاد تصمیم گیری (DECON) یک مجمع علمی است که هر ساله برگزار می شود و هدف آن به اشتراک گذاشتن ایده ها ، پروژه ها ، نتایج تحقیقات ، مدل ها و تجربیات مرتبط با پیچیدگی فرآیندهای تصمیم گیری رفتاری و رویدادهای اقتصادی – اجتماعی است. DECON 2017 به عنوان بخشی از چهاردهمین کنفرانس بین المللی محاسبه توزیع شده و هوش مصنوعی در پلی تکنیک پورتو ، ISEP ، پرتغال برگزار شد. برای دومین سال متوالی ، ویراستاران این کتاب هربرت آ را نوشتند. با الهام از کار گسترده سایمون و استدلال اینکه سیمون چیزی شوم به انقلابی در اقتصاد خرد با تمرکز بر مفهوم قضاوت داده است؟ علاوه بر این ، شایان ذکر است که تشخیص تصمیمات مربوطه در طیف وسیعی از موضوعات مهم و حوزه های تحقیقاتی ، از جمله اقتصاد ، امور مالی ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت تجارت کوچک و بین المللی ، عملیات و تولید رخ می دهد. بنابراین ، در تمام شاخه های اقتصاد ، به صورت قیاسی و استقرایی ، به موضوعات تصمیم گیری اهمیت اساسی داده می شود. جای تعجب نیست که مطالعات تصمیم گیری طی 60 سال اخیر ، و اخیراً ، انواع مختلف فرسایش عملی ، در تلاش برای تحقیقات تجربی در ادبیات اقتصادی افزایش یافته است؟ رویکردهای آزمایشی ، رفتاری و محاسباتی را لبه کنید. علاوه بر این ، تعمیم و استنتاج برای بیان مفاهیم اقتصادی از یک سو باعث آگاهی از افزایش خطر گسترش زبان ریاضیات به عنوان ابزاری لفاظی و از سوی دیگر ، نظارت بر برخی از جزئیات مهم و نظارت بر آنها شده است. ، خصوصاً وقتی صحبت از تصمیمات انسان و بنابراین رفتار اقتصادی می شود. با این حال ، آگاهی به تولید یک تحقیق تجربی فوق العاده با هدف کشف چگونگی کنار آمدن عوامل اقتصادی با تصمیمات پیچیده کمک کرده است. از این نظر جامعه علمی بین المللی هربرت ا. تحقیقات سایمون برای درک فرآیندهای مربوط به پیشنهادات اقتصادی تلاش می کند. پیامدهای آنها در پیشرفت مشاغل اقتصادی. در واقع ، در زمینه تصمیم گیری ، رد قضاوت هنجاری توسط سیمون؟ چه الگویی که در اقتصاد نئوکلاسیک به کار رفته است ، دانشمندان علوم اجتماعی را به توسعه برنامه های تحقیقاتی برای تصمیم گیری القا کرده است؟ دستاوردهای اصلی مربوط به تصمیم گیری برای افراد ، بنگاه ها ، بازارها ، دولت ها ، م institutionsسسات و ، آخرین ، نه مهمتر ، علوم و تحقیقات است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب خرید و دانلود کتاب Decision Economics: In the Tradition of Herbert A. Simon’s Heritage : Distributed Computing and Artificial Intelligence, 14th International Conference