دانلود پی دی اف کتاب خرید و دانلود کتاب Data Envelopment Analysis in the Financial Services Industry : A Guide for Practitioners and Analysts Working in Operations Research Using DEA

[ad_1]

درخواست شما ابتدا بررسی می شود و در صورت حل و فصل ، قیمت آن تعیین می شود. پس از پرداخت ارسال می شود

خطایی رخ داد دوباره امتحان کنید

لطفا برای ثبت نام وارد شوید

[ad_2]

دانلود pdf کتاب خرید و دانلود کتاب Data Envelopment Analysis in the Financial Services Industry : A Guide for Practitioners and Analysts Working in Operations Research Using DEA