دانلود پی دی اف کتاب خرید و دانلود کتاب Climate Change in Cities : Innovations in Multi-Level Governance

[ad_1]

این کتاب کارهای پیشگامانه در مورد طیف وسیعی از اقدامات ، آزمایش ها و ایده های نوآورانه را ارائه می دهد که در حال تبدیل شدن به بخشی جدایی ناپذیر از حاکمیت تغییر آب و هوا در قرن 21 هستند. از لحاظ تئوری ، این کتاب بر اساس نزدیک به دو دهه بورس تحصیلی است که ظهور بازیگران جدید شهری ، فضاها و پویایی های سیاسی را در پاسخ به اولویت های تغییر اقلیم مشخص می کند. با این حال ، بعداً هنری تر می شود و با حذف مضامین و چشم اندازها ، مفاهیم مربوط به حاکمیت تغییر آب و هوا را به کار می گیرد. در عمل ، فصل ها رژیم های جدید حاکمیت شهری چند طبقه را در سراسر جهان بررسی می کنند ، و از بینش های ارائه شده برای نظریه و عمل استفاده می کنند. شهرها – هم به عنوان نهادهای سیاسی و هم فیزیکی – نقش مهمی در شکل گیری مسیر و تأثیرات اقدامات تغییر اقلیم دارند. با این حال ، سیاست ها ، برنامه ریزی ها و واکنش های حاکمیتی وی در برابر تغییرات آب و هوا پر از تنش و تناقض است. در حالی که بازیگران محلی نقشی اساسی در نهادها ، زیرساخت ها و روش هایی دارند که باعث عدم تمرکز و انطباق با شرایط تغییر اقلیم می شود ، اما گزینه ها و مشوق های آنها در روندهای سیاسی و اقتصادی گسترده تری منفعلانه فعال هستند. رفع این تنش ها و تضادها مستلزم رویکردهای ابتکاری و چند لایه برای کنترل تغییرات آب و هوایی در شهر است: تعاملات جدید ، بازیگران سیاسی جدید ، روش های جدید هماهنگی و بسیج منابع و تصمیم گیری زیرساخت های جدید و توانایی فنی. ما صریحاً بر نوآوریهایی تمرکز می کنیم که روابط جدیدی را بین سطوح دولتی ، بین دولت و شهروندان و بین دولتها ، بخش خصوصی و بازیگران فراملی و جامعه مدنی ایجاد می کند. درک جامع تری برای رویکردهای ابتکاری مورد استفاده برای پیمایش در شبکه ها و روابط پیچیده ای که حاکمیت تغییر اقلیم شهری چند طبقه معاصر را تشکیل می دهند ، لازم است. دبرا رابرتز ، رئیس ، کارگروه دوم ، گزارش ششم ارزیابی IPCC (AR6) و سرپرست ، طرح های پایدار و انعطاف پذیر شهر ، دوربان ، آفریقای جنوبی “تازه سازی تغییرات آب و هوا در شهرها” یک دیدگاه کاملاً صریح از شهرهای پیچیده و چگونگی فرایندهای شهر هستند. متعجب. “کریستوفر گور ، دانشیار و رئیس دانشگاه ، دپارتمان سیاست و مدیریت عمومی ، دانشگاه رایرسون ، کانادا” این کتاب یک کمک نادر و مورد استقبال است ، که با س critالاتی در مورد شهرها به عنوان بازیگران اصلی در حاکمیت چند سطح آب و هوا ارائه شده است. گیج ، اما آیا این تشخیص دهید که شهرهای هر دو کره شمالی و جنوبی جهانی درسهایی دارند. “هریت بولکلی ، استاد جغرافیا ، دانشگاه دورهام ، انگلستان” این مجموعه به موقع ، بینش جدیدی در مورد چگونگی عملی ساختن سخنان خود از سوی شهرها و چگونگی نویدبخشی در شهرهای جهان فراهم می کند. به کانادا ، هند به اندونزی. “

[ad_2]

دانلود pdf کتاب خرید و دانلود کتاب Climate Change in Cities : Innovations in Multi-Level Governance