دانلود پی دی اف کتاب خرید و دانلود کتاب Biodiversity Differences Between Young and Historically Old Steppe Grasslands in Thuringia

[ad_1]

پایان نامه کارشناسی ارشد زیست شناسی از سال 2012 – متفرقه ، درجه: 1،3 ، دانشگاه گوتینگن ، زبان: انگلیسی ، انتزاع: به طور کلی فقط چند مطالعه وجود دارد که بر ترکیب گونه ها ، خصوصیات زیستگاه و ارتباط متقابل گونه های مختلف تمرکز دارد. چمنزارها پیر و بزرگ ، و برخی از یافته های فعلی متناقض وجود دارد. این تعجب آور است ، زیرا تصمیم گیرندگان به دلیل محدودیت های مالی اغلب مجبور می شوند تلاش خود را بر روی مناطقی با بالاترین ارزش حفاظت متمرکز کنند. در این مطالعه ، ما در نظر گرفتیم که زیستگاه و تاریخ استفاده از زمین بر جامعه پوشش گیاهی فعلی تأثیر دارد. ما در مجموع 14 سایت مطالعه در دامنه های جنوبی کوه های کیفهاوزر در مرز شمالی ایالت فدرال آلمان در توریا را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم. این منطقه به دلیل غنای خود مشهور است و بیشترین پاسگاه غربی از چمنزارهای استاپیک اوراسیا ، به ویژه برای گیاهان را تشکیل می دهد. منطقه مورد مطالعه با کمک نقشه های تاریخی ، عکس های بررسی هوایی پس از جنگ و ارتوپتوگرافی های فعلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 12 مورد مربوط به هر سایت مورد مطالعه ، 6 مورد قدیمی تر و 6 مورد در زمین های مرتع نسبتاً جوان در زمین های قابل کشت قبلاً انجام شده است. در مجموع 88 متغیر محیطی از نظر قدرت آنها در توضیح صفات غالب و الگوهای فراوانی ، از مقادیر شاخص النبرگ ، تا شرایط آلی و آدافیک ، محتوای خاک و خصوصیات آن به گونه ها ، مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج به وضوح نشان می دهد که تاریخ استفاده از زمین و سن زیستگاه تأثیر قابل توجهی بر ترکیب گونه ها دارد. در نتیجه ، یک تجزیه و تحلیل گونه شاخص 28 گونه شاخص برای پیر و 21 گونه برای چمنزارهای جوان شناسایی کرد. مهمترین تفاوت بین دو گروه مقادیر شاخص النبرگ برای رطوبت و مواد مغذی برای گونه ها بود که برای سایت های نمونه گیری جوان بسیار بیشتر بود. بر این اساس ، علفزارهای جوان نسبت بالاتری از محافظه کاران داشتند ، در حالی که تکه های مسن تر تحت سلطه استراتژیست ها قرار داشتند. به طور کلی ، روابط قوی برای 17 متغیر آزمایش شده یافت می شود. در حالی که تنوع α فقط برای مکانهای قدیمی کمی بیشتر بود ، وقوع گونه های تهدید شده بیش از دو برابر بود. نتیجه می گیریم که شناسایی چمنزارهای آرام تاریخی مطلوب است و در صورت کاملاً ضروری ، سایت های قدیمی باید در تلاش های مدیریتی در سایت های با ریشه جوان اولویت داشته باشند. با این حال ، با توجه به یافته های اخیر در ادبیات ، باید ایده آل برای یک موزاییک از مراحل مختلف متوالی آرزو کرد ، زیرا این ممکن است طیف گسترده ای از گونه های گیاهی و بی مهرگان مرتبط را مختل کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب خرید و دانلود کتاب Biodiversity Differences Between Young and Historically Old Steppe Grasslands in Thuringia