دانلود پی دی اف کتاب خرید و دانلود کتاب Beyond Human Acting to Post-Human Acting: Towards a New Theory of Attachment and Detachment

[ad_1]

آیا هنر بازیگری واقعاً ارتباط زیادی با مخاطب دارد ، همانطور که اینگرید برگمن یک بار گفت: “این نیست که واقعاً گریه می کنی. آیا مخاطب فکر می کند گریه می کنی؟” (WQ 2018) این نگاه مثبت به مخاطب ممکن است مخالف باشد توسط مارلون براندو ، كه در عوض مشاهده كرد كه “هيچ چيزي به شما پول نمي دهد و همچنين تصميم نمي گيرد چه جهنمي را بكاريد.” با خودم. چه کسی به کف زدن اهمیت می دهد [from the audience]آیا برای احساس خوب بودن در مورد خودم به کف زدن احتیاج دارم؟ “(BQ 2018a) بر خلاف این نظرات مخالف (و در کتاب دیگران مورد بحث قرار خواهد گرفت) ، اقدام انسان (در رابطه با دلبستگی و جدا شدن – و همچنین سایر دوگانگی ها) نه ممکن (یا غیرممکن است) و نه مطلوب (یا نامطلوب) )) تا حدی که ایدئولوژیهای مرتبط (از طرفهای مختلف) دوست دارند ما باور داشته باشیم ، گویی هیچ دلبستگی بدون جدا شدن وجود ندارد (و بالعکس) ، توسط نظریه های مختلف در “گویش وجودی” (در فصل چهارم) توضیح داده خواهد شد . البته ، این چالش برای بحث سنتی به این معنی نیست که بازیگری انسان به عنوان یک زمینه عملی فایده ای ندارد ، یا آنها زمینه های متنوعی هستند (مربوط به بازیگری انسان هستند) – مانند زیبایی شناسی ، هنرهای نمایشی ، تفکر خلاق ، تربیت بدنی ، آکوستیک ، نشانه شناسی ، بلاغت ، مطالعات ارتباطی ، روانشناسی ، مطالعات فرهنگ ، جامعه شناسی ، علوم سیاسی ، دین ، ​​اخلاق و غیره – باید رد شود. مطمئناً هیچ یک از این دیدگاه های افراطی مناسب نیستند. در عوض ، این کتاب یک روش جایگزین (بهتر) برای درک آینده بازیگری انسان (و زمینه های مرتبط) در رابطه با رابطه دیالکتیکی (و سایر گویش ها) بین دلبستگی و جدا شدن ارائه می دهد – اما ادبیات. یادگیری به روش های مختلف بدون علاقه به یکی از آنها (و نه یکپارچه سازی آنها ، زیرا لزوماً با یکدیگر سازگار نیستند). به طور خاص ، این کتاب یک تئوری جدید (به عنوان مثال ، تئوری وابستگی بازیگری) را ارائه می دهد تا فراتر از رویکردهای موجود به روشی جدید باشد و در چهار فصل سازمان یافته است. این پروژه بنیادی ، طرز تفکر ما درباره عملکرد انسان (در رابطه با رابطه دیالکتیکی بین دلبستگی و جدا شدن – و همچنین در سایر گویش ها) ، دیدگاه ترکیبی از ذهن ، طبیعت ، جامعه و فرهنگ را تغییر خواهد داد. از پیامدهای عظیم برای آینده بشر و آنچه من در ابتدا سرنوشت “پس از انسان” نامیدم.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب خرید و دانلود کتاب Beyond Human Acting to Post-Human Acting: Towards a New Theory of Attachment and Detachment