دانلود پی دی اف کتاب خرید و دانلود کتاب Avidly Reads Passages

[ad_1]

“ارزش زندگی سیاه پوستان در آمریکا چیست؟” قرن ها در این فرآیند ، او با بیان یک داستان زودگذر از چگونگی تاریخ شکل دادن به ما ، و همچنین جلوگیری از حرکت یا حرکت بسیاری از سیاه پوستان آمریکایی ، داستان سفر سنتی آمریکایی را تازه می کند. این فرمانده که در تاریخ مزارع در کارولینای جنوبی در مناطق روستایی لنگر انداخته است ، و همچنین از طرف مادران مادرش ، توانایی و ناتوانی اعضای خانواده اش در پیمایش ایمن در فضا ، زمان و احساسات را بررسی می کند ، بیان می کند که زندگی سیاه چگونه توسط وسایل نقلیه واقعی شکل گرفته است که قول فرار از قلمرو نژادپرستی آمریکایی را می داد ، اما تقریباً همیشه در تحقق این وعده ها ناکام ماند. با استفاده از بایگانی های شخصی و عمومی ، Avidly Reads Passage تاریخ های مختلف کشتی های بردگی ماوراlatالنهر ، امکانات ارائه شده توسط خطوط ریلی در جنوب بازسازی ، میراث سرنوشت ساز اتوبوس های مدرسه و سیاه پوستان آمریکایی را که در اتومبیل خود هستند ، برای مذاکره ، از جمله استفاده از مجموعه های جاده ای و مسافرتی مانند Travelguide و The Green Negro Motorist Green Book. برای درک پیچیدگی های بردگی و وقایع پس از آن ، فرمانده تلاش خود را با این امید آغاز کرد که درگیر شواهد و مدارک محکم و خلأهای سرسختانه نسب خانواده اش شود. او تصویری تند و زیبا از زندگی کاری در جنوب سیاه به تصویر کشیده است. این فرمانده نشان می دهد که اشکال ارعاب ، وحشیگری ، نظارت و تحریم های مورد استفاده برای کنترل تحرک سیاه پوستان تنها از زمان برده داری تکامل یافته است ، و این نشان دهنده زندگی سیاه زندگی در آمریکا است ، نه با گذشت زمان و نه با تصویب قوانین درست و پیشرفت نژادی قابل توجه. . علی رغم این مشاهدات تیره و تار ، فرمانده تحت تأثیر داستان هایی در مورد جامعه محبوب کارولینای جنوبی خود ، کاتالوگ و جشن می گیرد ، مردم سیاه پوست جنوبی را وادار می کند که محکم به خانواده و ایمان خود بچسبند و می تواند دنیای جدید را تصور ، ایجاد و سفر کند. روزی ، مجموعه ای از مجموعه های Sidley Reads ، این کتاب باریک روش جدیدی از نگاه به فرهنگ آمریکایی به ما ارائه می دهد. Avidly Reads Passage با ترکیبی از تفکرات شخصی و انتقادات فرهنگی در این مجموعه ، یک لنز منحصر به فرد ارائه می دهد که از طریق آن می توان پیچیدگی های زندگی سیاه را ثبت کرد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب خرید و دانلود کتاب Avidly Reads Passages