خرید و دانلود کتاب The Dilemma of Regional Policy : Increasing ‘Efficiency’ or Improving ‘Equity’?

[ad_1]

استفاده از اصول کنترل بهینه برای مشکل تخصیص منطقه ای سرمایه گذاری می تواند ابزاری مفید برای نشان دادن چگونگی کنار آمدن معامله بین ارزش ویژه منطقه ای و کارایی کلی باشد. این کتاب س questionsالات زیر را دارد: آیا اختلافات مکانی برای کارایی کلی مضر است؟ هنگامی که هدف شامل عدالت و همچنین کارآیی است ، اقتصاددان چگونه می تواند به سیاستگذار در ایجاد هنجارها یا سیاست های معمولاً قابل اجرا کمک کند؟ Alexandis معضل “ارزش ویژه در برابر کارایی” را در تخصیص منابع کمیاب ، بیان منطق در زمینه های ریاضی ، تجزیه و تحلیل می کند. مسائلی که در برنامه ریزی و برنامه نویسی توسعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این سال آخر و دانشجویان تحصیلات تکمیلی اقتصاد منطقه ای ، توسعه و اقتصاد ریاضیات ، همچنین محققان ، سیاست گذاران و همه کسانی که در موسسات توسعه منطقه ای کار می کنند ، قرائت بسیار ارزشمندی هستند.

[ad_2]

read more