خرید و دانلود کتاب Strong Nonlinear Oscillators : Analytical Solutions

[ad_1]

این کتاب درسی سرعت سیستم های نوسان ساز غیرخطی خالص و فرایندهای مختلف حل را ارائه می دهد که برای معادلات قوی نوسانگر غیر خطی راه حل تقریبی ارائه می دهد. این روش اصلی نویسنده را برای فرایند حل تحلیلی سیستم های نوسان ساز غیرخطی خالص ارائه می دهد. به دنبال مقدمه ای ، توضیح فیزیکی نوسانگر غیرخطی و خالص خالص ارائه شده است. یک درجه آزادی با پارامترهای متغیر مداوم و زمان ، راه حل های تحلیلی برای ارتعاش آزاد و اجباری سیستم های غیرخطی قوی محسوب می شوند. در این ویرایش دوم کتاب ، تعداد رویه های تقریبی حل برای اسیلاتورهای غیر خطی قوی افزایش یافته و انواع مختلفی از روش ها برای حل نوسانگرهای غیر خطی قوی آزاد پیشنهاد شده است. روشی برای تخمین خطا نیز ارائه شده است که برای مقایسه راه حلهای دقیق و تقریبی مناسب است. علاوه بر اسیلاتورهای دارای دو درجه آزادی ، یک و دو سیستم نوسان جرمی با اسیلاتورهای دو-دو آزادی و مداوم در نظر گرفته می شوند. . هرج و مرج و هرج و مرج در سیستم های مکانیکی ایده آل و غیر ایده آل توضیح داده شده است. استفاده از روشهای پیشنهادی در این ویرایش دوم بسیار مورد توجه قرار گرفته و برای برخی از مشکلات عملی در فیزیک ، مکانیک ، الکترونیک و بیومکانیک نتیجه داده است. بنابراین ، برای یک اسیلاتور با دو درجه آزادی ، تعمیم فرآیند محلول انجام می شود. بر اساس نتایج به دست آمده ، ارتعاش طناب صوتی تجزیه و تحلیل می شود. در این کتاب ارتعاش میله محوری کاملا غیرخطی به عنوان یک سیستم پیوسته بررسی شده است. فرایند و راه حل های توسعه یافته برای بحث در مورد لرزش عضلات استفاده می شود. ارتعاش یک سیستم اپتومکانیکی با استفاده از نوسانات یک اسیلاتور با عدم تقارن نامتقارن یا درجه دوم تجزیه و تحلیل می شود. گسترش ارتعاشی اجباری سیستم با معرفی نیروی تحریک دوره ای Ateb که مجموعه ای از توابع مثلثاتی است ، تحقق می یابد. این کتاب به عنوان یک کتاب درسی برای محققان و دانشجویان و متخصصان و مهندسانی که از این تکنیک ها در زمینه نوسانات غیرخطی استفاده می کنند ، سازگار و متناسب است.

[ad_2]

read more