خرید و دانلود کتاب Scarce Women and Surplus Men in China and India : Macro Demographics versus Local Dynamics

[ad_1]

این جلد چگونگی سازگاری و سازگاری خانواده ها ، جوامع و گروه های خاص (مردان مجرد ، زنان جوان “کمیاب” جوان ، والدین) را با تغییرات جغرافیایی اخیر در چین و هند تنظیم می کند. این مقاله چگونگی تعامل تغییرات جمعیتی با سایر فرآیندهای تغییر ، از جمله توسعه اقتصادی و جهانی سازی ، تغییر در جنسیت ، طبقه ، نژاد ، خانواده ها ، مهاجرت و کار را مورد بحث قرار می دهد. این فصل ها تجزیه و تحلیل های سطح خرد را ارائه می دهند که مربوط به فرآیندهای بزرگتر تغییر هستند و درک موجود از عواقب عدم تعادل جمعیتی بین زن و مرد در چین و / یا هند ، به ویژه از منظر جنسیت را پیش می برند. به همین ترتیب این کتاب برای دانشمندان و دانشجویان علاقه مند به مطالعات جمعیتی ، جامعه شناسی ، توسعه بین المللی ، مطالعات جنسیتی و مطالعات آسیایی است.

[ad_2]

read more