خرید و دانلود کتاب Modeling and Simulation of Functionalized Materials for Additive Manufacturing and 3D Printing: Continuous and Discrete Media : Continuum and Discrete Element Methods

[ad_1]

در دهه گذشته ، بسیاری از کشورهای صنعتی بر اهمیت تولید پیشرفته برای اقتصاد خود تأکید کرده اند. بسیاری از این طرح ها توسعه فناوری های تولید افزودنی ، مانند چاپ سه بعدی را که هنوز در مراحل ابتدایی است ، مانند سال 2018 برجسته می کنند. هدف آن تولید محصولات بهتر است که با هزینه های عملیاتی کمتری تولید می شوند. برای تحقق این اهداف ، لازم است که درک عمیقی از مواد لازم ، از جمله مواردی که در ساخت مواد افزودنی نقش دارند ، داشته باشیم. ترکیبی از اصول دقیق مدل سازی مواد همراه با افزایش چشمگیر قدرت محاسباتی به طور بالقوه می تواند نقش مهمی در تجزیه و تحلیل ، کنترل و طراحی بسیاری از فرآیندهای تولید مواد افزودنی در حال ظهور داشته باشد. طراحی دقیق مواد خاص و خصوصیات آنها از فاکتورهای مهم فرآیند ها هستند. به طور خاص ، مواد ذره ای عامل شده در سه رژیم اصلی در این زمینه نقش اصلی را بازی می کنند: (1) برای افزایش خواص فیزیکی کلی رشته ای ، با قرار دادن ذرات در درون یک چسب ، که بعداً یک عنصر گرم کننده است. و سپرده از طریق منتقل می شود. یک سطح ، (2) با افزودن ذرات به حلالهایی که جریان آزاد دارند و جوهرهای “عملکردی” را تشکیل می دهند ، سپس روی سطح جمع می شوند و (3) ذرات را مستقیماً ، به عنوان پودر خشک ، روی سطوح می رسانند. بارها و بارها گرم شود. لیزر ، اشعه E یا هر منبع خارجی دیگری برای فیوز شدن در محل وجود دارد. هدف این فرایندها در درجه اول ساخت سازه های سطحی است که ساخت آنها با استفاده از روشهای ساخت کلاسیک بسیار دشوار است. هدف از این تک نگاری این است که خوانندگان را با تکنیک های اساسی آشنا کند ، که ممکن است به آنها اجازه دهد به سرعت مواد مبتنی بر ذرات مورد نیاز در چنین فرایندهای تولید مواد افزودنی را توسعه و تجزیه و تحلیل کنند. این مونوگرافی به دو قسمت اصلی تقسیم می شود: رویکرد “روش پیوسته” (CM) و رویکرد “روش عنصر گسسته” (DEM). مواد مرتبط با روش های (1) و (2) یک نوع مداوم کانتوا (ذرات جاسازی شده در یک چسب مداوم) هستند و با استفاده از روش پیوستگی تصفیه می شوند. مواد (3) در این روش ، که دارای ویژگی ذرات گسسته هستند ، با استفاده از روش های عنصر گسسته مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند.

[ad_2]

read more