خرید و دانلود کتاب Membrane Biophysics : New Insights and Methods

[ad_1]

این کتاب پیشرفت های اخیر و تکنیک های متنوع برای کاوش در ساختار و عملکرد غشای پلاسما را روشن می کند. این کار با دو فصل آغاز می شود که تاریخچه تحقیقات غشایی را مرور می کند و پیشرفت های اخیر در مورد ساختار غشا را فهرست می کند ، مانند مدل نیمه موزاییکی برای غشاهای گلبول قرمز و بافت هسته ای برای غشای سلول. لایه پروتئین – لیپید – مدل جزیره پروتئین. پس از آن در محلی سازی و فعل و انفعالات اجزای غشا ، فرآیندهای دینامیکی انتقال غشا signal و انتقال سیگنال غشایی متمرکز است. تکنیک های کلاسیک و پیشرفته (مانند میکروسکوپ نیروی اتمی با وضوح بالا و میکروسکوپ فلورسانس با وضوح فوق العاده) که در بیوفیزیک و شیمی استفاده می شود به روشی کاملا جامع ارائه شده است که به محققان میدانی و تازه کار اجازه مطالعه غشای سلول را می دهد مفید و قابل دسترسی شوید. این کتاب درک عمیق تری از سازمان غشا plas پلاسما در سطح یک مولکول به خوانندگان می دهد و راهی جدید برای آشکار سازی رابطه بین ساختار غشا و عملکردها را باز می کند و خواندن آن را برای محققان در زمینه های مختلف ضروری می کند.

[ad_2]

read more