خرید و دانلود کتاب Masters of the Structural Aesthetic :

[ad_1]

این کتاب زیبایی شناسی مربوط به اجزای سازه ای را در طراحی معماری برجسته می کند. این جنبه معماری کمتر کاوش شده مورد بحث قرار گرفته و به دلیل زیبایی ساختاری آنها ، خصوصیات دائمی ده ساختمان مجزا از تاریخ معماری تا به امروز توضیح داده شده است. بر اساس تحقیقات گسترده ، یک تحلیل مهم محدودیت ها و سایر تأثیرات در معماری و طراحی سازه ، مانند فرهنگ ، حفاظت ، هندسه ، منابع و فن آوری های موجود را ارائه می دهد.

[ad_2]

read more