خرید و دانلود کتاب Lithic Technological Organization and Paleoenvironmental Change : Global and Diachronic Perspectives

[ad_1]

هدف این جلد ویرایش شده گردآوری مجموعه متنوعی از تحلیل های مستند در مورد چگونگی پاسخ جوامع در مقیاس کوچک به تغییر ویروس دیرینه بر اساس شواهد حاصل از فن آوری های سنگی خود است. مشارکت در تفسیر تغییر در سازمان فناوری ، یک پلتفرم بین المللی را گرد هم آورده است – طیف وسیعی از مقیاس های زمانی ، جغرافیاها و رویکردهای روش را در بر می گیرد. از آنجایی که فناوری اطلاعات پیچیده تری در مورد آب و هوای باستان به ارمغان می آورد ، تحقیق در مورد تغییر مکانی و زمانی تغییرات دیرینه فرم. به نوبه خود ، چندین روش را نیز در نظر گرفته است كه شكارچیان پیش از تاریخ ممكن است به نوسانات پایگاه ها پاسخ دهند. از نظر باستان شناسی ، ابزارهای سنگی و مباحثات مربوط به آنها سرنخی برای درک این گزینه ها و قضاوت های قبلی فراهم می کند و به پیشبرد تحقیقات در مورد چگونگی متغیرهای واکنش انسان کمک می کند. علی رغم پیشرفت چشمگیر در نظریه و روش تجزیه و تحلیل فنی سنگی ، تلاش هایی برای پیوند دادن این تحولات با تحقیقات محیط زیستی در سطح جهان انجام شده است.

[ad_2]

read more