خرید و دانلود کتاب Intelligent Interactive Multimedia Systems and Services 2017 :

[ad_1]

این کتاب مراحل داوری دهمین کنفرانس بین المللی KES در زمینه سیستم ها و خدمات چندرسانه ای تعاملی هوشمند: IIMSS-17 را تشکیل می دهد. این مقاله شامل 57 مقاله کامل است که در بخشهای موضعی سازمان یافته اند ، از پردازش داده های بصری گرفته تا تجزیه و تحلیل داده های بزرگ و چندرسانه ای گرفته تا سیستم های هوشمند و شناختی. این کنفرانس در کنفرانس چند موضوعی Smart Digital Futures 2017 ، Wilmaura ، در تاریخ 21 تا 23 ژوئن 2017 در الگاروه ، پرتغال برگزار شد که AMSTA ، IDT ، InHorizons ، InMed ، SEEL و IIMSS را در یک مکان گرد هم می آورد. این یک بستر بین المللی برای محققان و دانشمندان فراهم کرده است تا کارها و تجربیات خود را در زمینه سیستم ها و خدمات تعاملی چندرسانه ای و هوشمند به اشتراک بگذارند.

[ad_2]

read more