خرید و دانلود کتاب Information Loss in Deterministic Signal Processing Systems :

[ad_1]

این کتاب خوانندگان را با ابزارهای مورد نیاز برای اندازه گیری و تحلیل از دست دادن اطلاعات در سیستم های پردازش سیگنال آشنا می کند. این کتاب که بر روی نظریه سیستم جدید نظریه اطلاعات کار می کند ، سیستم های مختلفی را در جعبه ابزار مهندس پردازش سیگنال تجزیه و تحلیل می کند: polynomes ، quantizers ، rectifiers ، با و بدون اثرات کوانتیزاسیون ، تجزیه و تحلیل م principلفه های اصلی ، سیستم های multiret و غیره ، پردازش سیگنال. مزایای کاربر از. اطلاعات مربوطه بیشتر با مفهوم ضرر برجسته می شوند. پردازش سیگنال یا داده بر روی نمایش فیزیکی اطلاعات کار می کند تا کاربران بتوانند به راحتی به آن اطلاعات دسترسی پیدا کرده و استخراج کنند. با این حال ، یک قضیه اساسی در نظریه اطلاعات؟ نابرابری پردازش داده ها؟ گفته شده است که پردازش قطعی همیشه شامل از دست دادن اطلاعات است. این اقدامات اساس تئوری یک سیستم نظریه اطلاعات جدید است که با رویکردهای رایج در حال حاضر مانند خطای میانگین مربع یا انرژی خطا مطابقت دارد. این نظریه نه تنها درک عمیق تری را ارائه می دهد ، بلکه فضای طراحی مهندس کاربردی را با طیف وسیعی از روشهای ذاتی تئوری اطلاعات ، با ترکیب روشهای موجود بر اساس انرژی یا نمایش های درجه دوم ، برای مهندس کاربردی گسترش می دهد.

[ad_2]

read more