خرید و دانلود کتاب Imaging the Rupture Processes of Earthquakes Using the Relative Back-Projection Method : Theory and Applications

[ad_1]

این پایان نامه روش نسبی پیش بینی را برای کاهش چشمگیر مصنوعات “شنا” با شناسایی جبهه های شکسته در پنجره زمانی یک ایستگاه مرجع اتخاذ می کند. این امر منجر به تصویری سریعتر و دقیق تر از روند گسیختگی زلزله شد. کاهش خسارات ناشی از زلزله یکی از اهداف اصلی زلزله شناسی است و شامل نجات جان بیشتر افراد از طریق ایجاد رویکردهای لرزه ای برای تجزیه و تحلیل سریع فرآیندهای پارگی زلزله است. روش فرافکنی توصیف شده در این پایان نامه می تواند این واقعیت را به وجود آورد.

[ad_2]

read more