خرید و دانلود کتاب Hospital Wastewaters : Characteristics, Management, Treatment and Environmental Risks

[ad_1]

این بخش به زباله های بیمارستان از نظر ترکیب آنها و استراتژی های مدیریت و درمان که در حال حاضر در سراسر جهان اتخاذ شده است ، می پردازد. در این زمینه ، تمرکز اصلی بر روی ترکیبات دارویی است: دامنه غلظت مشاهده شده ، اثرات اکولوژیکی و بازده دفع به دست آمده توسط تکنیک های مختلف. تمرکز دیگر بر روی استراتژی های مدیریت (تصفیه فاضلاب اختصاصی بیمارستان یا روش ترکیبی شامل فاضلاب شهری) و اتخاذ تیمارهایی برای کاهش بار آلاینده موجود است. فناوری های جدید و امیدوار کننده تحت بررسی مقیاس آزمایشگاهی و آزمایشی ارائه شده اند. بحث در مورد خلا knowledge دانش باقی مانده و نیازهای آینده در مورد تحقیقات گسترده است. فصل های مرتبط ، که توسط متخصصان در زمینه های مختلف نوشته شده است ، اطلاعات مفیدی را برای مخاطبان گسترده فراهم می کند: دانشمندانی که در مدیریت و تصفیه پسماندهای بیمارستان و فاضلاب دخیل هستند ، از جمله پرداخت های خرد ، مدیران و تصمیم گیرندگان ، قانون گذاران ، مقامات و مراقبت های بهداشتی مدیریت شامل. زباله های سازه ای و مهندسان محیط زیست در طراحی تصفیه خانه های فاضلاب و همچنین تازه واردان و دانشجویان علاقه مند به این مسائل نقش دارند.

[ad_2]

read more