خرید و دانلود کتاب Chaotic, Fractional, and Complex Dynamics: New Insights and Perspectives :

[ad_1]

این کتاب تحقیقات پیشرفته در مورد موضوعات مرتبط و همچنین پویایی غیرخطی ، بی نظم و کسری ، سیستم ها و شبکه های پیچیده را ارائه می دهد. پانزده فصل – نوشته شده توسط دانشمندان برجسته ای که در زمینه های پویایی غیرخطی ، آشفته و کسری و همچنین پیچیده کار می کنند. سیستم ها و شبکه ها – یک نمای کلی از تحقیقات پیشرفته در مورد بسیاری از موضوعات ، از جمله تحقیقات بنیادی و کاربردی ، ارائه می دهد. این موارد شامل جنبه های همگام سازی در سیستم های پیچیده پویا ، ویژگی های خاص پویایی کسری و جهانی گرایی در سیستم های پراکندگی بی نظم است. به این ترتیب ، این کتاب تصویری عالی و به موقع از وضعیت فعلی تحقیق ، آمیخته ای از بینش ها ارائه می دهد. و تجربیات چندین محقق برجسته.

[ad_2]

read more